Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym prowadzi działalność edukacyjną i badawczą w zakresie szeroko rozumianego zarządzania ryzykami o charakterze społecznym, w kontekście prowadzonej i postulowanej polityki ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony ubezpieczeniowej gospodarstwa domowego i problematyki finansów osobistych.