Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym prowadzi działalność edukacyjną i badawczą w zakresie szeroko rozumianego ryzyka społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony ubezpieczeniowej gospodarstwa domowego i problematyki finansów osobistych, w kontekście polityki ubezpieczeniowej.