Kontakt

Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym

ul. Hiacyntowa 56, 05-077 Warszawa

e-mail: izrs@izrs.org.pl

tel. 502 525 512 (Marcin Kawiński)

Fundacja jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381374, NIP 9522105961