Prezes Zarządu


Tadeusz Szumlicz – ekonomista specjalizujący się w zakresie ubezpieczeń i polityki społecznej. Od 1970 roku związany z SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W 1978 obronił w SGPiS pracę doktorską z dziedziny nauk ekonomicznych. W 1994 uzyskał na SGH habilitację na podstawie dysertacji Modele polityki społecznej. W tym samym roku został powołany na stanowisko profesor nadzwyczajnego SGH. W 2006 z rąk prezydenta RP otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych i jednocześnie otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego SGH. W 1995 zorganizował i został pierwszym kierownikiem Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

Wiceprezes Zarządu


Marcin Kawiński – doktor nauk ekonomicznych, specjalność ubezpieczenia. W 2007 roku obronił w SGH rozprawę doktorską poświęconą skuteczności i efektywności zastosowania ubezpieczeń publicznych i prywatnych w polityce społecznej. Był członkiem FIN-USE. Obecnie jest członkiem Financial Services User Group (FSUG) przy Komisji Europejskiej, Insurance and Reinsurance Stakeholder Grouporaz Occupational Pensions Stakeholder Group przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Pracowniczych Programów Emerytalnych, jak również Banking Stakeholder Group przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego. Od 2000 roku pracuje w Katedrze Ubezpieczenia Społeczengo SGH.