prezes Zarządu


Tadeusz Szumlicz – profesor nauk ekonomicznych. Organizator i kierownik (1995-2018) Katedry Ubezpieczenia Społecznego oraz kierownik (od 1995- ) Podyplomowych Studiów Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca przedmiotów ubezpieczeniowych w kilku uczelniach; aktualnie w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Autor ponad 350 publikacji, w tym 250 publikacji na tematy ubezpieczeniowe. Promotor 11 prac doktorskich. Człowiek Roku Ubezpieczeń (2005). Lider Edukacji Ubezpieczeniowej (2011). Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma „Rozprawy Ubezpieczeniowe” (2006-2015). Redaktor naczelny czasopisma „Wiadomości Ubezpieczeniowe” (2013-2017). Członek Komitetu Redakcyjnego serii książek „Współczesne Ubezpieczenia”. Członek jury konkursów na prace promocyjne w dziedzinie ubezpieczeń.
tadeusz.szumlicz@jestubezpieczenie.pl

wiceprezes Zarządu


Marcin Kawiński – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.  Wykładowca przedmiotów ubezpieczeniowych w kilku uczelniach i dla organizacji gospodarczych. Autor ponad 60 publikacji na tematy ubezpieczeniowe. Sekretarz naukowy (2010-2014) i członek Rady Programowej (2015-2017) czasopisma „Wiadomości Ubezpieczeniowe”. Redaktor naczelny czasopisma „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”. Przedstawiciel naukowców w Grupie Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).
e-mail: izrs@izrs.org.pl