Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym realizuje ubezpieczeniowy program edukacyjny,
na portalu internetowym:
„Jest ryzyko jest… ubezpieczenie” http://www.jestubezpieczenie.pl

Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym na zlecenie PZU organizuje warsztaty poświęcone przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej.

Publikacje edukacyjne do pobrania:

Tadeusz Szumlicz, Ubezpieczenie w polityce społecznej – teksty i komentarze, Warszawa 2015, Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym.

Marcin Kawiński, Ubezpieczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, numer specjalny 2/2013.

Wydawnictwa Fundacji:

Konkurencja i konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym, red. M. Serwach, Warszawa 2015, Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym.