Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym wraz z PZU organizuje warsztaty poświęcone przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej.

Materiały do pobrania:

Tadeusz Szumlicz, Ubezpieczenie w polityce społecznej – teksty i komentarze, Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa 2015

Marcin Kawiński, Ubezpieczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, Wiadomości Ubezpieczeniowe, numer specjalny 2/2013.