Kazimierz Ortyński (przewodniczący)

Ewa Małyszko

Stanisław Rogowski